Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > სამართალი > სასამართლო წარმოებაში არ იღებს სარჩელს


Posted by: N_e_o_N 9 Jan 2017, 16:57
მოგესალმებით
მოკლედ, ნაყიდი ავტომობილი თავის დროზე არ გადავიფორმე ძველი პატრონისგან, შემდეგ ამ მეპატრონეს დავა მოუხდა ბანკთან და დაუყადაღეს უძრავ-მოძრავი ქონება, მათ შორის ჩემი მანქანაც. (პროცესი ჯერ ისევ მიმდინარეობს მარა მის ქონებას ყადაღა ადევს).
შევიტანე საქალაქოში სარჩელი ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ. განვმარტე რომ ავტომანქანის მესაკუთრე ვარ, დავურთე შესაბამისი მტკიცებულებები და ა.შ.

სასამართლომ არ მიიღო წარმოებაში საქმე. მიზეზად განჩინებაში წერია, რომ (ვციტირებ):
სასამართლოს მიერ სარჩელის უზრუნველყოფის სახით მიღებული განჩინების საფუძველზე დაყადაღებული ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების თაობაზე აღძრული სარჩელი ვერ მიიჩნევა "სააღსრულებლო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებულ ყადაღისგან ქონების გათავისუფლების სარჩელად. ამდენად, სასარჩელო განცხადება საჭიროებს დაზუსტება-ჩამოყალიბებას, რაც თავისთავად წარმოადგენსსარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის საფუძველს

ცოტა ზევით კი მოსამართლე განმარტავს რომ აღნიშნული მუხლის რეგულირების სფეროს წარმოადგენს ქონება, რომელზეც მიმდინარეობს აღსრულებაო (სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონის 32-ე მუხლის პირველ ნაწილზეა ლაპარაკი, კერძოდ - "თუ მესამე პირი ამტკიცებს, რომ მას აღსრულების საგანზე გააჩნია უფლება, მაშინ იმ სასამართლოში, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზედაც ხდება აღსრულება, მესამე პირს შეუძლია აღძრას სარჩელი. ასეთ სარჩელს სასამართლო განიხილავს სასარჩელო წარმოების წესით"

ანუ როგორც მე გავიგე მოსამართლე მეუბნება ამ კანონით ნუ ითხოვ ნივთის ყადაღისგან გათავისუფლებას, ეს კანონი უკვე აღსრულებაზე წასულ ნივთებს ეხება და არა დაყადაღებულსო. იქნებ დამეხმაროთ, რა ფორმით მოვითხოვო ნივთის ყადაღისგან გათავისუფლება ??

Posted by: progresi 9 Jan 2017, 23:08
ვერ გაიგე სწორად. ჯერ საგანზე უნდა აღძრა სარჩელი რომ შენ გეკუთვნის და მერე მოითხოვო ყადაღისგან განთავისუფლება დასაბუთებული შუამდგომლობით. ისე მაგაში შენ კი არა ზოგი ადვოკატიც ვერ ერკვევა, ასე რომ არ გაგიკვირდეს

Posted by: baggins 10 Jan 2017, 09:49
progresi

ყადაღისგან გათავისუფლება იმავე წარმოებაში მოითხოვოს?

Posted by: kodeqsi 11 Jan 2017, 05:13
N_e_o_N
QUOTE
განვმარტე რომ ავტომანქანის მესაკუთრე ვარ, დავურთე შესაბამისი მტკიცებულებები და ა.შ.

ამას ვერ განმარტავდი და ვერც შესაბამის მტკიცებულებებს დაურთავდი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ არ ხარ მანქანის მესაკუთრე... იგულისხმება იურიდიული მესაკუთრე და არა ფაქტიური მესაკუთრე, ამ უკანასკნელს კიდევ სასამართლო არ სცნობს ფაქტობრივ გარემოებად, თუ არ გექნა ნასყიდობის ხელშეკრულება მანქანაზე (მეეჭვება გქონდეს, სადაც საერთოდ არ გადმოგიფორმებია მანქანა ძველი მეპატრონისგან, ასეთ რამეზე მითუმეტეს არ შეწუხდებოდი), ამიტომ ჯერ ეს ხელშეკრულება დადეთ ძველი რიცხვით (მინიმუმ დაყადაღებამდე რამე რიცხვით) და მერე მის საფუძველზე (+ სხვა მტკიცებულებები, საიდანაც ყველაზე არსებითი იქნება მანქანის საფასურის თანხის გადახდის დადასტურება საბანკო დოკუმენტაციის ფორმით, გადახდის დანიშნულება-მიზნობრიობის აუცილებელი მითითებით) მოითხოვე მანქანაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია (მანქანის გადაფორმება შენზე) სასამართლო წესით ახალი სარჩელით... სასამართლოს გარეშე ყადაღას ვერ დაძლევ... თუ დაგიკმაყოფილდა სარჩელი და მანქანა სასამართლო გადაწყვეტილებით გადმოფორმდა შენზე, მერე როგორც მესაკუთრე მოითხოვ მასზე ყადაღის მოხსნას სასამართლოში ან აღსრულებაში (გააჩნია სად იქნება საქმე წინა მეპატრონესა და ბანკს შორის დავის შემცველი)... მანამდე კი აქეთ შენ მოითხოვო უნდა ეხლა სასწრაფოდ მაგ მანქანის დაყადაღება უკვე შენი ინტერესებიდან გამომდინარე, რამეთუ სანამ შენ იდავებ სასამართლოში, ის საქმე შესაძლოა აღსრულებაში წავიდეს და აღსრულებამ გაასხვისოს კეთილსინდისიერ შემძენზე ეს შენი მანქანა...

Posted by: N_e_o_N 11 Jan 2017, 09:54
kodeqsi
QUOTE
ამას ვერ განმარტავდი და ვერც შესაბამის მტკიცებულებებს დაურთავდი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ არ ხარ მანქანის მესაკუთრე... იგულისხმება იურიდიული მესაკუთრე და არა ფაქტიური მესაკუთრე

თუ ვცდები იქნბ შემისწორო

სამოქალაქო კოდექსის 158-ე მუხლის თანახმად, ნივთის მფლობელი არის მისი მესაკუთრე. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნივთზე საკუთრებითი ურთიერთობის ხასიათი ვლინდება საჯარო რეესტრიდან.
ხოლო ამავე კოდექსის 186-ე მუხლიდან, საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთზე ხდება : 1. მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი. 2. ნივთის გადაცემად ითვლება: შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ მფლობელობაში;


ჰოდა, რატომ არ ვარ მესაკუთრე ?პ.ს.
QUOTE
ამიტომ ჯერ ეს ხელშეკრულება დადეთ ძველი რიცხვით (მინიმუმ დაყადაღებამდე რამე რიცხვით)

ეს კი ძაან წამადგებოდა მარა რომელი ნოტარიუსი გაგიტარებს დოკუმენტს ძველი რიცხვით და ნოტარიულად დაუმოწმებელს კიდე ვინ სცნობს ღირებულ საბუთად. ეგრე რასაც უნდა იმას დაწერს კაცი ძველი რიცხვით

Posted by: spiridon_surajia 11 Jan 2017, 11:06
N_e_o_N
QUOTE
თუ ვცდები იქნბ შემისწორო

სამოქალაქო კოდექსის 158-ე მუხლის თანახმად, ნივთის მფლობელი არის მისი მესაკუთრე. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნივთზე საკუთრებითი ურთიერთობის ხასიათი ვლინდება საჯარო რეესტრიდან.
ხოლო ამავე კოდექსის 186-ე მუხლიდან, საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთზე ხდება : 1. მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი. 2. ნივთის გადაცემად ითვლება: შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ მფლობელობაში;


ჰოდა, რატომ არ ვარ მესაკუთრე ?


მართალია მესაკუთრე ხარ. გაფორმებული, რომ არ არის შენს სახელზე შსს-ში არ ნიშნავს იმას, რომ მესაკუთრე არ ხარ. მაგაზე სასამართლო დავები ყოფილა და სასამართლომაც ეგრე იმსჯელა. თუ გაქვს ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომელიც ადასტურებს, რომ დაყადაღებამდე იყიდე ეგ მანქანა ჩვეულებრივად მოითხოვ ყადაღის მოხსნას. ან თუ არ გაქვს, ფურცელზე ლამაზად და კოხტად დაწერეთ, რომ დაიდო თქვენს შორის ნასყიდობის ხელშეკრულება და დადებისთანავე შესრულდა ნასყიდობიდან გამომდინარე ვალდებულებები. მერე გაკეცე გამოკეცე ცოტა, რომ სიძველე შეეყტოს. ოღონდ დაყადაღებამდე თარიღი მიუთითე.

ჩემი აზრით, მანდ უნდა აღძრა სარჩელი ხელშეშლის აღკვეთაზე, ანუ ნეგატორული სარჩელი, კერძოდ სასამართლო განჩინების საფუძველზე დადებული ყადაღის მოხსნა. მოპასუხეთ უნდა დააყენო სუბიექტი, რომლის მიმართვის საფუძველზეც დააყადაღა სასამართლომ შენი საკუთრება. თუ აღსრულება დაიწყო მაგ ნივთზე, ეგრევე დააყენე სასამართლოში დავის დროს შუამდგომლობა მაგ მანქანის რეალიზაციის შეჩერებაზე.

Posted by: Правовед 11 Jan 2017, 11:37
ტიტუუ... დევიბენი ახლა ...

საქმე სასამართლოშია უკვე!!! "სასამართლოს მიერ სარჩელის უზრუნველყოფის სახით მიღებული განჩინების საფუძველზე დაყადაღებული ქონების ყადაღაზეა" აქ ლაპარიკი ... კარგად არ ვიცნობ საქართველოს პროცესუალურ კანონმდებლობას, მაგრამ მისი საგნისა და პრინციპებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ამ საქმის ჩარჩოს გარეშე რაიმე გატოკდეს?

Posted by: spiridon_surajia 11 Jan 2017, 12:05
Правовед
მესამე პირად სასამართლო დაუძახებს თვითონ ავტომანქანის ადრინდელ მესაკუთრეს.

Posted by: Правовед 11 Jan 2017, 12:30
ეს ადრინდელი მესაკუთრე მოპასუხედ (მოსარჩელესთან ერთად) იქნება ახალი სარჩელით ... ალბათ შესატანია და ამ განჩინებას უნდა დაეყრდნოს ახალი სარჩელი ...
* * *
ისე როგორც ჩანს მოსამართლეებიც გათამამებულები არიან (თავნებობამდე), როგორც განაჩენიდან ჩანს მოსამართლემ ფაქტიურად საქმეზე იმსჯელა, რის უფლებაც არანაირად არა აქვს. სასარჩელო მოთხოვნა (საგანი) ჩამოყალიბებულია საკმაოდ მკაფიოდ და ნათლად. იმედია და ალბათ მითითებულიც იყო ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება, რომელიც აღნიშნულ დავასთან მიმართებით მტკიცების საგანში შედიოდა. რაც შეეხება საფუძვლებს - ვ ი ნ მ ი ს ც ა ს ა ს ა მ ა რ თ ლ ო ს უ ფ ლ ე ბ ა!!!!???? საქმის განხილვამდე ამ საკითხებზე იმსჯელოს ... რა დღეშია მართმსაჯულება ...ისე რა არი გასაკვირი ამ ქვეყანაში, სადაც მოსამართლის თანაშემწეები აწერენ ხელს სასამართლო შეტყობინებებს - ვულგარიზმია ეს და მართმსაჯულების მასხრად აგდება ...

Posted by: kodeqsi 11 Jan 2017, 21:34
N_e_o_N
QUOTE
ჰოდა, რატომ არ ვარ მესაკუთრე ?

QUOTE
იგულისხმება იურიდიული მესაკუთრე და არა ფაქტიური მესაკუთრე, ამ უკანასკნელს კიდევ სასამართლო არ სცნობს ფაქტობრივ გარემოებად, თუ არ გექნა ნასყიდობის ხელშეკრულება მანქანაზე (მეეჭვება გქონდეს, სადაც საერთოდ არ გადმოგიფორმებია მანქანა ძველი მეპატრონისგან, ასეთ რამეზე მითუმეტეს არ შეწუხდებოდი), ამიტომ ჯერ ეს ხელშეკრულება დადეთ ძველი რიცხვით (მინიმუმ დაყადაღებამდე რამე რიცხვით) და მერე მის საფუძველზე (+ სხვა მტკიცებულებები, საიდანაც ყველაზე არსებითი იქნება მანქანის საფასურის თანხის გადახდის დადასტურება საბანკო დოკუმენტაციის ფორმით, გადახდის დანიშნულება-მიზნობრიობის აუცილებელი მითითებით) მოითხოვე მანქანაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია (მანქანის გადაფორმება შენზე) სასამართლო წესით ახალი სარჩელით...

სხვა შემთხვევაში ყოველი მოვალე, ვისი ქონებაც ყადაღდება, იტყვის თავის მანქანაზე ის ჩემი არააო (ნებისმიერ სხვას დაასახელებს _ ახლობელს, ნათესავს, კოლეგას და ა.შ)... ბანკის სასარგებლოდაც წინა მეპატრონეს მანქანა იმიტომ დაყადაღდა, რომ ის იყო საბუთებით მესაკუთრე, ანუ იურიდიული მესაკუთრე, მასზე ირიცხებოდა მანქანა შსს-ოს ბაზაში, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად (ფაქტიურად) ის აღარ იყო ამ ავტომანქანის არც პირდაპირი და არც არაპირდაპირი მფლობელი... ტყუილად კი არ აფორმებენ ადამიანები/მესაკუთრეები თავის მანქანებს შსს-ოში თავის სახელზე...

Posted by: spiridon_surajia 11 Jan 2017, 22:01
kodeqsi
მესაკუთრე მესაკუთრეა საერთოდ. იურიდიული და ფაქტობრივი მესაკუთრე მასეთი გამიჯვნა არ არსებობს. სწორედ სასამართლო პრაქტიკიდან გამომდინარე ავტომანქანის მესაკუთრედ არ მიიჩნევა პირი ვის სახელზეც არის შსს-ში რეგისტრაცია.

შსს-ში რეგისტრაცია არ ნიშნავს საკუთრებას.

Posted by: LEGEN_wait for it_DARY 11 Jan 2017, 22:55
spiridon_surajia

ძალიან კომპეტენტურია ეს კაცი, დაუჯერეთ.

Posted by: Правовед 11 Jan 2017, 23:08
საკუთრების უფლების წარმოშობის საფუძვლები ამომწურავადაა დადგენილი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით, რომელიც ერთმანეთისაგან განასხვავებს მოძრავ და უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენის სამართლებრივ რეჟიმს. ამავე კოდექსის 186...197-ე მუხლებით განსაზღვრულია რა მოძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენის საფუძვლები, ეს წესები თანაბრად ვრცელდება ყველა მოძრავ ნივთზე და იგი არ ადგენს მოძრავ ნივთზე საკუთრების შესაძენად სავალდებულო რეგისტრაციას.
იმ შემთხვევაში, თუ მოპასუხე მიუთითებს „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონზე, ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამართლებრივ საფუძველს. აღნიშნული კანონით იმპერატიულად დადგენილია სატრანსპორტო საშუალებათა სავალდებულო რეგისტრაცია, რაც თავისთავად არ წარმოადგენს ნივთზე საკუთრების წარმოშობის საფუძველს. რეგისტრაციის განხორციელება არ წარმოადგენს სამოქალაქო-სამართლებრივ აქტს, იგი მხოლოდ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამართლებრივ საფუძველს ქმნის და თავისი არსით ადმინისტრაციული სამართლის სფეროს განეკუთვნება.
დამატებით შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებათა სავალდებულო რეგისტრაცია, ამავე კანონის 1.1 მუხლიდან გამომდინარე, ასევე საჯარო-სამართლებრივი მოწესრიგების ფარგლებში უნდა იქნას განხილული, იმგვარად, რომ არსებული კანონით რაიმე დამატებითი წინაპირობა ავტომობილზე საკუთრების უფლების წარმოშობისათვის არ დგება.

Posted by: kodeqsi 12 Jan 2017, 05:32
spiridon_surajia
QUOTE
შსს-ში რეგისტრაცია არ ნიშნავს საკუთრებას.

რო არ ნიშნავდეს, ვერ და არ დაყადაღდებოდა ბანკის სასარგებლოდ ეს ავტომანქანა...

ერთია საკუთრების შინაარსობრივი (ფაქტობრივი) მხარე და მეორეა ფორმალური (იურიდიული) მხარე და ეს ბოლო მხარე თუ გაქვს მოგვარებული როგორც წესი და რიგია, აღარ მოგიწევს მერე ადამიანს სასამრთლოებში წანწალი იმის სამტკიცებლად, რომ ჩემიაო მანქანა და ხვეწნა-მუდარითი შუამდგომლობების დაყენება... აქ უკვე ისიც კი არ ხდება, რომ სასამართლოს მეშვეობით ცდილობდე კანონი სწორად წააკითხო დამყადაღებელ ორგანოს (ის კანონს სწორად კითხულობს და იმიტომაც გიყადაღებს), აქ უკვე ათასგვარი წვალებ-წვალებით ცდილობ დააჯერო სასამართლო, რომ შენია ნივთი და საკუთრების ფაქტობრივი ცნობით გზის გახსნას (ანუ ყადაღის მოხსნა-გადალახვას) ამ საკუთრების იურიდიულად გასაფორმებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში მერე როგორც კი წარმოეშვება ფინანსური სავალო პრობლემები გინდ სხვა ბანკთან ან ნებისმიერ სხვა პირთან წინა პატრონს ამ მანქანის, რადგან მანქანა მასზეა გაფორმებული, ახალი კრედიტორები დაუმთავრებლად დაუყადაღებენ და დაუყადაღებენ ხოლმე ამ მაქნქანას... ამასთანავე, პრეიუდიციის ძალა ამ სასამართლო გადაწყვეტილებას არ ექნება და ისევ სულ სასამართლოებში მოუწევს სირბილი თემის ავტორს... yes.gif

Posted by: spiridon_surajia 12 Jan 2017, 10:25
kodeqsi
QUOTE

რო არ ნიშნავდეს, ვერ და არ დაყადაღდებოდა ბანკის სასარგებლოდ ეს ავტომანქანა...

არ ნიშნავს არა დამიჯერე. უზენაესის გადაწყვეტილებებიც არის, თან არაერთი მაგ საკითხზე. მაინცდამაინც დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ ბანკი რატო აყადაღებს მანქანას რომელიც შსს-ში მოვალის სახელზეა რეგისტრირებული. ეგ თვითონ ზოგიერთ ბანკსაც რომ კითხო ვერ გიპასუხებს.

Posted by: Правовед 12 Jan 2017, 10:30
თუ თეორიაში გადავვარდებით, უფლების სავარაუდო ხელყოფის რისკები მფლობელის ნებაზეა დამოკიდებული - უბრალოდ რომ ვთქვათ, თუ დაიკიდებს მგლობელი არსებულ საჯარო წესების დაცვითი ფუნქციების გამოყენებას და ხელშეწყობას - შედეგების აღმოფხვრა მისივე საზრუნავია (მდა ... :-) არ გამომივიდა უბრალოდ ...)

Posted by: kodeqsi 12 Jan 2017, 22:39
spiridon_surajia
QUOTE
არ ნიშნავს არა დამიჯერე.

როგორც უძრავ ქონებაზეა საკუთრების უფლების წარმოშობა რეგისტრაციაზე დამოკიდებულიო, აქ უბრალოდ ეს არ ჩაწერეს კანონში, მაგრამ საკუთრების უფლების კონკრეტულ პირზე მიბმა ფორმალურ-პროცედურულად ზუსტად ისევეა სპეციფიური მოძრავი ქონების მიმართ, განსაკუთრებით ავტომანქანების და მათი დაყადაღების საფრთხის შემთხვევებში... სხვა მხრივ უბრალოდ თავის მოტყუებაა და ფსიქოლოგიური თვითტანჯვა სასამართლოებში სირბილის უწყვეტი მზაობის საჭიროების და გარდაუვლობის სახით...

და არ ჩაწერეს სავარაუდოდ იმიტომ, რომ საერთოდ მოძრავ ქონებრივ სიკეთეზეა საუბარი, არა მხოლოდ ავტომანქანებზე... ისე კი ავტომანქანები (საერთოდ საწვავიან-ნომრიანი ტრანსპორტი) ცალკე უნდა გამოეყოთ და შეუნიღბავად ეთქვათ, რომ ამ სახის მოძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების ოფიციალური ფიქსაცია-არსებობის მხრივ სხვა მოთხოვნებიაო...

Posted by: spiridon_surajia 13 Jan 2017, 09:23
kodeqsi
შენი საქმე შენ იცი ძმაო, მაგრამ არ გააზიარებს მაგას სასამართლო. არაერთხელ ყოფილა დავა სასამართლოში და ისე გადაწყდა როგორც მე ვამბობ.
ას-824-775-2015

Posted by: Правовед 13 Jan 2017, 10:48
QUOTE
kodeqsi
შენი საქმე შენ იცი ძმაო, მაგრამ არ გააზიარებს მაგას სასამართლო. არაერთხელ ყოფილა დავა სასამართლოში და ისე გადაწყდა როგორც მე ვამბობ.
ას-824-775-2015


ამას რაღა ვუყოთ http://www.supremecourt.ge/news/id/723
ას-658-625-2014

და თანაც ას-824-775-2015 - დაუშვებლად იქნა ცნობილი საჩივარი
და ნორმაც, როგორც ახასიათებს ქართველ კანონმდებელს, პრიმიტიულად, ვულგარიზმის და არქაული სახით არის ჩამოყალიბებული - "საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა ...", "საკუთრების უფლების წარმოშობა იურიდიულ ძალას იძენს" ... ამათი კოლმეურნეობის გამგეობის დადგენილებები ხო ... რაც შეიძლება მეტი აბსტრაქცია და რელატიურობა, ინტერპრეტაციის ალბათობა მაქსიმუმამდე რო გაზარდონ ...

Posted by: spiridon_surajia 13 Jan 2017, 11:00
Правовед
QUOTE
და თანაც ას-824-775-2015 - დაუშვებლად იქნა ცნობილი საჩივარი

დაუშვებლად მიტო იქნა ცნობილი რომ ყველაფერი სწორად ააქვს გადაწყვეტილი სააპელაციო სასამართლოდ და მანამდე არსებული პრაქტიკისგან არ განსხვავდებაო. სამოტივაციოშიც მითითებულია იმ გადაწყვეტილებების ნომრები.

QUOTE
ამას რაღა ვუყოთ http://www.supremecourt.ge/news/id/723
ას-658-625-2014

რა უნდა უყოთ? მანდაც იგივე წერია რასაც ვამბობ.

Posted by: Правовед 13 Jan 2017, 11:04
იქ რაღაც მითითებაა "საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ" მე 9 პრიმაზე - აი ეს ავღნიშნე - ისე რა თქმა უნდა ყველაფერი სწორია

Posted by: spiridon_surajia 13 Jan 2017, 12:42
Правовед
ეგ ძველთა ძველი კანონია და ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის მიხედვით უპირატესობა მაინც სამოქალაქო კოდექსს ააქვს. მაგ კანონის მიუხედავად მაინც სხვანაირადაა გადაწყვეტილებებში
* * *
QUOTE
იქ რაღაც მითითებაა "საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ" მე 9 პრიმაზე

ამას ეხება:
ას-309-294-2016

18. ამ განჩინების მე-17 პუნქტში მითითებული სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მოვალე არ უნდა იქნეს მიჩნეული გაყიდული ავტომანქანის მესაკუთრედ, რადგან „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის (იხ. მე-13 პუნქტში სააპელაციო სასამართლოს გასაჩივრებულ განჩინებაში ასახული დასკვნა) მიზანია, განსაზღვროს საავტომობილო ტრანსპორტის სამართლებრივი, ეკონომიკური და ორგანიზაციული საქმიანობის საფუძვლები. კანონი ვრცელდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა ყველა მფლობელზე, საავტომობილო ტრანსპორტირების და მასთან დაკავშირებული საქმიანობის ყველა მონაწილეზე, მიუხედავად მათი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა და დაქვემდებარებისა. ცხადია, რომ დასახელებული სპეციალური კანონი საჯარო სამართლით მოწესრიგებულ ურთიერთობებს უკავშირდება და არა კერძო სამართლის სუბიქტთა შორის მოძრავ ნივთზე გარიგების წესებსა და ასეთი ნივთის საკუთრებაში გადაცემის, შესაბამისად, ნივთის რეალური მფლობელის, როგორც მესაკუთრის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრას.

19. საკასაციო სასამართლო, მე-16 და მე-17 პუნქტებში განვითარებული მსჯელობის შედეგად, მივიდა დასკვნამდე, რომ მოვალის საჩივარი განუხილველად უნდა დარჩეს, სსსკ-ის 275-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე. მოვალე არ არის საქმის წარმოებაზე უფლებამოსილი პირი, ანუ გასაჩივრებული განჩინების გაუქმების მოთხოვნის წარმდგენი საჩივრის ავტორი არ შეიძლება იყოს, რადგან სააპელაციო სასამართლოს განჩინება უკავშირდება, კრედიტორის საარბიტრაჟო უზრუნველყოფის მოთხოვნით დაყადაღებულ იმ ქონებას- ავტომანქანას, რომლის მესაკუთრეც მსესხებელი არ არის.

Posted by: kodeqsi 14 Jan 2017, 17:25
QUOTE (spiridon_surajia @ 13 Jan 2017, 09:23 )
kodeqsi
შენი საქმე შენ იცი ძმაო, მაგრამ არ გააზიარებს მაგას სასამართლო. არაერთხელ ყოფილა დავა სასამართლოში და ისე გადაწყდა როგორც მე ვამბობ.
ას-824-775-2015

ჩვენ სულ სხვადასხვა, გადაკვეთის თუ შეხების წერტილების არმქონე სიდიდეებზე ვსაუბრობთ... შენ ამბობ სასამართლოს მიმართეთ და ის თქვენს სასარგებლოდ გადაწყვეტს საქმესო, მე ვამბობ არ მიიყვანოთ საქმე სასამართლომდე-თქო...

Posted by: spiridon_surajia 14 Jan 2017, 21:37
kodeqsi
up.gif up.gif up.gif

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)